top of page
 • Není sklep, jako sklep !!!
  V posledních pár letech se s výrobci sklepů "roztrhl pytel", jde především o transformované firmy, které dělají výrobky formou svařování plastových desek - obvykle jímek a bazénů. Z výrobce plastových jímek je najednou výrobce sklepů, a to bez elementární znalosti problematiky. Hlavně že se prodává! Jsme svědky toho, že nám volají klienti těchto společností, že jim sklep vyplaval, nebo se jim "nafoukla podlaha", praskl svar a jiné nešvary a jak to mají řešit. Řešení je vždy poměrně komplikované a drahé. Jediné doporučení zní, přemýšlet než si sklep koupím, to funguje vždy. Dalším velkým problémem u svařovaných sklepů jsou tepelné mosty, tyto firmy nemají zpracován postup, jak pořádně sklep izolovat proti průniku tepla a proto se jim sklepy rosí, kolísá teplota atp. Jak se říká, když dva dělají totéž není to totéž. Níže je fotka sklepa jednoho z výrobců svařovaných sklepů. Je z ní patrné, že chtěl sklep zatížit zevnitř, vylitím kvazi betonové desky, kterou zjevně nevyztužil a spodní voda která tlačila zespod do nevyztuženého plastu mu ji roztrhala. Otázka zní, jak to chcete řešit, když je sklep třeba pod novostavbou. Svařované sklepy jsou jeden velký experiment a nákupem svařovaného sklepa se stáváte součástí tohoto experimentu. Naopak odlévané sklepy TINGARD se odlévají v jednom kuse, nemají žádný spoj a jsou po celé konstrukci několikrát vyztuženy viz níže. Proto jsou sklepy TINGARD tak oblíbené, nejsou u nich dodatečné reklamace. Jsou robustní a pevné, dobře vybavené a ničím vás nepřekvapí. Ve sklepech TINGARD se odráží mnoholetá zkušenost s touto problematikou, již v roce 2022 přesáhl objem výroby přes 10 tisíc. vyrobených kusů. Zabezpečení sklepů TINGARD proti zemním tlakům větší hmotou plastu - silnější stěnou - od 11-18mm - pro porovnání, svařované sklepy se dělají z tabulí o tloušťce 8mm trapézovým profilem všech stěn, podlahy a stropu - obecně platí, že trapézový profil bude vždy pevnější než rovná plocha o stejné tloušťce, protože jeho tvar umožňuje lepší odolání vysokému tlaku a váze. pojistnou vnitřní kovovou konstrukcí, kdy přibližně v každém druhém trapézu je vložena kovová výztuha využíváním "panenského plastu" při odlévání. Svařované sklepy se obvykle dělají z recyklátů, porovnání je jednoduché bílý/průsvitný plast je "panenský" - nikdy dříve nepoužitý obvykle s atestem pro potravinářský průmysl, není probarvený, protože barva nemusí nic zakrýt kolorovaný plast bývá ve většině recyklát, tmavá barva zakryje různorodé složení hmoty, obvykle se používá na odpadní vodu, kde s plastem nepřijdou do styku potraviny. Recyklovaný plast je levný, proto se hojně využívá u jímek a aktuálně u svařovaných sklepů. Vzhledem k faktu, že sklep budete používat delší dobu (možná i vaše děti a vnoučata), budete do něj uskladňovat potraviny a běžně se v něm pohybovat, zvažte, jestli při výběru dodavatele nejít cestou ověřené kvality, než svařovaného experimentu.
 • Kde umístit sklep
  Aby byly dosaženy ideální klimatické podmínky venkovního sklepa, mělo by být stanoviště stinné a chráněno před větrem. Naši předci u takovýchto sklepů vysazovali stromy a keře, které primárně chránily sklep před rozmary počasí a zachytily svou korunou sluneční svit. Dále vysazovali poblíž sklepů ořešáky, které pomáhaly s regulací vody pod sklepem a v jeho okolí. Je dobré taky při plánování polohy sklepa vnímat pozici dveří - vstupu. Vstup by měl být orientován na sever.
 • Jak si neponičit pozemek přejezdem strojů a výkopem?
  Vzhledem k faktu, že jsou stroje poměrně těžké doporučujeme položit na trasu příjezdu techniky a pod zeminu z výkopu, plastové pojezdové panely. Doporučujeme především do míst, kde je již realizovaná zahrada, nebo tam kde půda nemá velkou únosnost a stroje by v terénu mohly zanechat rýhy. Desky rozloží váhu strojů na větší plochu a po jejich sejmutí nepoznáte, že se po pozemku pohybovala těžká technika. Obvykle používáme https://www.turpil.cz/pojezdove-desky-panely/
 • Musím sklep obetonovat?
  Za standardních okolností ne, sklep je samonosný. Sklep je potřeba jen zespod zatížit, protože má velký vztlak proti své váze a běžnému zásypu. Spodní zátěž se řeší betonovou deskou, případně betonovým panelem - může být i starší. K takovéto zátěži se pak sklep připoutá ocelovými lany, které jsou součástí dodávky sklepa. Obetonování se provádí částečné, nebo celé, pouze u vyjmenovaných případů, viz. Instalační příručka v sekci pro stažení. - v místech se spodní vodou - v celistvém jílovém podloží
 • Můžu sklep umístit pod terasu?
  Ano, ale... Sklepy TINGARD jsou sice samonosné, nicméně vše má své limity. Zatížení stropu je 900 kg/m2, což je hodnota mokré hlíny při instalaci v zahradě. U terasy, kde se používá jako podsyp kámen a následně se ještě dává dlažba je nezbytné tuto váhu roznést do okolního terénu, přemostěním nosným prvkem.
 • Dovezete mi sklep?
  Ano, ale... Sklepy jsme schopni dovézt k Vám na pozemek, nicméně zavážíme na podvalníku bez možnosti vlastního složení, je nezbytné mít na tuto vykládku připravený bagr, nakladač, nebo jeřáb. Sklepy jsou poměrně lehké - váží max. 1t. Je možné je brát z vozidla ze spod vidlemi - vidle musí mít délku min. 1,2 m, nebo z vrchu přes 2 vázací oka. Dále ceny které uvádíme jsou za sdílenou dopravu, tedy vždy vezeme 2 sklepy, pro Vás a pro jiného klienta, proto změny v již naplánované dopravě bývají oboustranně komplikované. Máme pro Vás levnější alternativu, objednejte si sklep u některého z našich partnerů, máme poměrně hustou obchodní síť. Naši partneři mají většinou vlastní zdvihací zařízení a mohou Vám sklep následně dovézt, nebo si pro něj můžete dojet s přívěsným vozíkem. Přikládáme pro inspiraci video, jak je možné sklep transportovat po staveništi, od vozidla k výkopu.
 • Mohu hýbat s odvětracími komínky sklepa?
  Ano můžete. Pokud Vám technicky, nebo esteticky nevyhovují komínky u sklepa, můžete je odvézt dále. Jedná se o běžné vodovodní potrubí HT DN 110, nicméně dbejte na to, aby vzdálenost byla co nejkratší.
 • Děláte instalaci sklepa?
  Neděláme, instalaci řeší naše instalační firmy, které naleznete na mapě v kontaktech. Nicméně je instalace velice jednoduchá, neměl by to být žádný problém pro firmu, která dělá výkopy, nebo zahradnickou činnost.
 • Musím do sklepa dovést elektřinu?
  Primárně nemusíte, ventilace je zajištěna fyzikálně. Ve sklepě je instalováno osvětlení s vlastním akumulátorem, který občas dobijete prostřednictvím prodlužovacího kabelu, dále je zde bateriová meteostanice, která napájení také nepotřebuje. Proud do sklepa můžete přivést, průchod doporučujeme dělat pod límcem v horní části přes elektrikářskou průchodku.
bottom of page